Arama
Flitreler
Kapat

Barkod Kolaylıkları

Bilgisayara veri girişi barkod yöntemi geliştirilmeden önce elle yapılmaktaydı. Ancak bu yöntem zaman alıcı ve yorucu olduğu gibi, tuş kullanımıyla veriler girildiği için yanlış yapma olasılığı yüksekti.
Ürün kodu: BARKOD_
Ücretsiz Kargo
Fiyat için arayın

Barkod tüm bunlarn ortadan kalkmas için gelitirilmi bir yöntemdir.
Barkod yöntemiyle veri giriine hz ve doruluk kazandrlmtr.

Barkod da ince-kaln çubuklarn yanyana dizilmesi ile stok kodu, personel numaras, seri numaras gibi verilerin gösterilmesi salanr.

Veri giriinde barkodlar optik okuyucular ile okunurlar. Optik okuyucular, barkod çubuklarnn oluturduu elektronik sinyalleri alglayarak bilgisayara aktarr.

Barkodlarn oluturduu bilginin ulusal ve uluslararas düzeyde paylalabilmesi için evrensel standartlara gerek vardr. Barkodun içerii verinin barkoda nasl yerletirileceini tanmlayan kurallara "Barkod Standard" denir.

Birbiri ile mal alverii yapan iletmeler, barkod standartlar sayesinde el ve yer deitiren mal tanr, bu maln gönderme, teslim alma, depolama hareketlerinin oluturduu verileri kendilerine göre deitirmek zorunda kalmadan paylaabilirler.

Barkodlar sadece düz çizgilerden olumamaktadr. 2D diye adlandrlan iki boyutlu barkodlar da söz konusudur. Bu kodlama sistemi sayesinde yüzlerce karakterlik bilgi bir barkoda sdrlabilmektedir. Örnek 2D barkod ile bir personelin tüm kimlik bilgilerini, klinik uygulamalarda hastaya ait tüm bilgileri, üretimde ürünü hakknda detayl verileri takip edebilirsiniz.

ÜRÜNLERNZE NASIL BARKODLAMA YAPABLRSNZ

Ürünlerinize barkodlama yapmadan ürünün sat noktalarnn ve nasl satnn yapldnn ve ürün izlemede kullanlan metodlar önem tamaktadr.

Eer ürününüz perakende ürün ise yani biskuit, sigara, deterjan, içecek gibi ürün tipinde ise EAN barkodlamas kullanmanz önerilir. Bu sayede sadece kuruluunuza ait bir koda sahip olursunuz. 

Eer ürün perakende deil veya sadece kendi stoklama, üretim sisteminizi izlemek için kullanacaksanz, EAN kodlamasn kullanmak zorunda deilsiniz. Ama yine de mamüllerinizin standart kodlamasn için EAN kullanabilirsiniz. Mal numaralandrma merkezinden alacanz her bir EAN kodu ile 0..9999 arasndaki kodlama ile 10,000 ürünü kodlayabilirsiniz. 10,000' den fazla ürün söz konusu ise yine Mal numaralandrma merkezinden ayr bir EAN kodu alabilirsiniz.

Eer iletme içinde ürünleri barkodlandracaksnz yaygn olarak kullanlan barkod tipi Code 39 veya Code 128' dir.Barkod kodlarnn anlaml olmas gerekmemektedir. Çünkü bu kodlar bilgisayar tarafndan tannacak bir kodlandrma sistemidir. Önemli olan ürünleri birbirinden ayrt etmek için her bir ürüne grubu, türüne veya tipine farkl bir kod verilmesidir.

Barkod ürün kodu içerebildii gibi arlk, serino, firma kodu gibi bilgilerin ürün üzerine baslmasnda da kullanlabilir. Barkod sadece ürünlerde deil, depoda raf adreslerinde, üretim i istasyonlarnn numaralandrlmasnda, personel kartlarnda ve daha bir çok yerde kullanlmaktadr.

 BARKODLAMA LEM NASIL YAPILIR NELERE DKKAT EDLMES GEREKR

Barkodun kullanm amacna dönersek, barkod bir operasyonda ( sat, depolama, üretim vb. ) insan hatalarn en aza indirmek ve ilem hzn arttrmak üzere kullanlr. Operatör bilgisayarn klavyesinden girmek yerine barkodlar okutarak bilgileri bilgisayara aktarr. Bu yüzden hatalar girileri engellemek için ürün etiketinizin üzerine gerekli bilgilerin barkodlanarak yazlmas gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken dier bir nokta da, hangi bilgilerin ürün üzerinde yer alp almayacadr. Klavyeden girilerde yaplan hata istatistii ise 300 karakterde bir karakter hatadr. Bu iyimser bir tahmindir. Klavyesi iyi olmayan veya i younluu fazla olan bir operatör daha fazla hata payna sahiptir.Bunun için barkod, kullanclarn bu bilgileri doru girmesini salar ve kullancnn dikkatini farkl noktalar üzerinde younlatrmasn salar.  

Örnein çou zaman fiyat bilgisi barkodlanarak ürün üzerine baslmaz. Fiyat bilgisi, bilgisayarnzda ürün baznda tutulur. Fiyat bilgisi bilgisayarnzda ürün koduna karlk gelecek ekilde girilir. Ürün barkodu okutulduunda bilgisayarnzda bulunan program aracl ile okutulan barkoda karlk gelen fiyat bilgisi veritabanndan bulunarak, ilem yaplr. Bu sayede fiyat bilgilerini sadece bilgisayarnzdaki program aracl ile deitirmek yeterli olacaktr. Aksi takdirde, ürün üzerinde bulunursa, fiyat deiikliinde tüm ürünleri tekrar etiketlemek durumunda kalabilirsiniz. Genellikle ürün etiketlerinin üzerinde fiyat bilgisi, son kullancy bilgilendirmek amac ile yaz ile yazlr.

Ürünü tarif eden veya ürüne özel bir takm bilgiler olabilir.

ÜRÜN BARKODU NASIL BASILABLR?

Ürün eer standart bir pakete sahip ve standart ürün ise, ürün ambalaj üzerine matbaa aamasndayken de baslabilir. Eer ürün ambalaj yok ise, ürün etiketlemesini kendiniz de yapabilirsiniz.

Ürün etiketlemesini kendiniz yapacaksanz, genellikle bu i için barkod yazclar kullanlmaktadr.Bu durumda, barkod yazcs ve etiket basks yapabilecek bir yazlma ihtiyaç vardr.

ETKET VE BASKI TÜRÜ SEÇM

1. Termal Bask: Termal bask aynen klasik fax makinalarnda olduu gibi, ayzma ilemini kad starak gerçekletirir. Termak kada ( sya duyarl kat ) yaplan bu bask yönteminde snan kat yüzeyi, siyaha dönüür. ve bask gerçekletirilir. Baslan bu etiketlerin günete, scak ortamda, youn k altnda kalmas basknn bozulmasna sebep verebilmektedir.Bu yüzden dayankl bir bask metodu deildir. Ancak ksa süreli kullanm için elverilidir. Örnein bankalarda ilem sras için verilen sra numaras etiketleri termal bask ile baslan etiketlerdir ve ksa süre içinde kullanrlar.

Termal bask için termal etiket kullanlmas zorunludur.

Barkod tüm bunlarn ortadan kalkmas için gelitirilmi bir yöntemdir.
Barkod yöntemiyle veri giriine hz ve doruluk kazandrlmtr.

Barkod da ince-kaln çubuklarn yanyana dizilmesi ile stok kodu, personel numaras, seri numaras gibi verilerin gösterilmesi salanr.

Veri giriinde barkodlar optik okuyucular ile okunurlar. Optik okuyucular, barkod çubuklarnn oluturduu elektronik sinyalleri alglayarak bilgisayara aktarr.

Barkodlarn oluturduu bilginin ulusal ve uluslararas düzeyde paylalabilmesi için evrensel standartlara gerek vardr. Barkodun içerii verinin barkoda nasl yerletirileceini tanmlayan kurallara "Barkod Standard" denir.

Birbiri ile mal alverii yapan iletmeler, barkod standartlar sayesinde el ve yer deitiren mal tanr, bu maln gönderme, teslim alma, depolama hareketlerinin oluturduu verileri kendilerine göre deitirmek zorunda kalmadan paylaabilirler.

Barkodlar sadece düz çizgilerden olumamaktadr. 2D diye adlandrlan iki boyutlu barkodlar da söz konusudur. Bu kodlama sistemi sayesinde yüzlerce karakterlik bilgi bir barkoda sdrlabilmektedir. Örnek 2D barkod ile bir personelin tüm kimlik bilgilerini, klinik uygulamalarda hastaya ait tüm bilgileri, üretimde ürünü hakknda detayl verileri takip edebilirsiniz.

ÜRÜNLERNZE NASIL BARKODLAMA YAPABLRSNZ

Ürünlerinize barkodlama yapmadan ürünün sat noktalarnn ve nasl satnn yapldnn ve ürün izlemede kullanlan metodlar önem tamaktadr.

Eer ürününüz perakende ürün ise yani biskuit, sigara, deterjan, içecek gibi ürün tipinde ise EAN barkodlamas kullanmanz önerilir. Bu sayede sadece kuruluunuza ait bir koda sahip olursunuz. 

Eer ürün perakende deil veya sadece kendi stoklama, üretim sisteminizi izlemek için kullanacaksanz, EAN kodlamasn kullanmak zorunda deilsiniz. Ama yine de mamüllerinizin standart kodlamasn için EAN kullanabilirsiniz. Mal numaralandrma merkezinden alacanz her bir EAN kodu ile 0..9999 arasndaki kodlama ile 10,000 ürünü kodlayabilirsiniz. 10,000' den fazla ürün söz konusu ise yine Mal numaralandrma merkezinden ayr bir EAN kodu alabilirsiniz.

Eer iletme içinde ürünleri barkodlandracaksnz yaygn olarak kullanlan barkod tipi Code 39 veya Code 128' dir.Barkod kodlarnn anlaml olmas gerekmemektedir. Çünkü bu kodlar bilgisayar tarafndan tannacak bir kodlandrma sistemidir. Önemli olan ürünleri birbirinden ayrt etmek için her bir ürüne grubu, türüne veya tipine farkl bir kod verilmesidir.

Barkod ürün kodu içerebildii gibi arlk, serino, firma kodu gibi bilgilerin ürün üzerine baslmasnda da kullanlabilir. Barkod sadece ürünlerde deil, depoda raf adreslerinde, üretim i istasyonlarnn numaralandrlmasnda, personel kartlarnda ve daha bir çok yerde kullanlmaktadr.

 BARKODLAMA LEM NASIL YAPILIR NELERE DKKAT EDLMES GEREKR

Barkodun kullanm amacna dönersek, barkod bir operasyonda ( sat, depolama, üretim vb. ) insan hatalarn en aza indirmek ve ilem hzn arttrmak üzere kullanlr. Operatör bilgisayarn klavyesinden girmek yerine barkodlar okutarak bilgileri bilgisayara aktarr. Bu yüzden hatalar girileri engellemek için ürün etiketinizin üzerine gerekli bilgilerin barkodlanarak yazlmas gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken dier bir nokta da, hangi bilgilerin ürün üzerinde yer alp almayacadr. Klavyeden girilerde yaplan hata istatistii ise 300 karakterde bir karakter hatadr. Bu iyimser bir tahmindir. Klavyesi iyi olmayan veya i younluu fazla olan bir operatör daha fazla hata payna sahiptir.Bunun için barkod, kullanclarn bu bilgileri doru girmesini salar ve kullancnn dikkatini farkl noktalar üzerinde younlatrmasn salar.  

Örnein çou zaman fiyat bilgisi barkodlanarak ürün üzerine baslmaz. Fiyat bilgisi, bilgisayarnzda ürün baznda tutulur. Fiyat bilgisi bilgisayarnzda ürün koduna karlk gelecek ekilde girilir. Ürün barkodu okutulduunda bilgisayarnzda bulunan program aracl ile okutulan barkoda karlk gelen fiyat bilgisi veritabanndan bulunarak, ilem yaplr. Bu sayede fiyat bilgilerini sadece bilgisayarnzdaki program aracl ile deitirmek yeterli olacaktr. Aksi takdirde, ürün üzerinde bulunursa, fiyat deiikliinde tüm ürünleri tekrar etiketlemek durumunda kalabilirsiniz. Genellikle ürün etiketlerinin üzerinde fiyat bilgisi, son kullancy bilgilendirmek amac ile yaz ile yazlr.

Ürünü tarif eden veya ürüne özel bir takm bilgiler olabilir.

ÜRÜN BARKODU NASIL BASILABLR?

Ürün eer standart bir pakete sahip ve standart ürün ise, ürün ambalaj üzerine matbaa aamasndayken de baslabilir. Eer ürün ambalaj yok ise, ürün etiketlemesini kendiniz de yapabilirsiniz.

Ürün etiketlemesini kendiniz yapacaksanz, genellikle bu i için barkod yazclar kullanlmaktadr.Bu durumda, barkod yazcs ve etiket basks yapabilecek bir yazlma ihtiyaç vardr.

ETKET VE BASKI TÜRÜ SEÇM

1. Termal Bask: Termal bask aynen klasik fax makinalarnda olduu gibi, ayzma ilemini kad starak gerçekletirir. Termak kada ( sya duyarl kat ) yaplan bu bask yönteminde snan kat yüzeyi, siyaha dönüür. ve bask gerçekletirilir. Baslan bu etiketlerin günete, scak ortamda, youn k altnda kalmas basknn bozulmasna sebep verebilmektedir.Bu yüzden dayankl bir bask metodu deildir. Ancak ksa süreli kullanm için elverilidir. Örnein bankalarda ilem sras için verilen sra numaras etiketleri termal bask ile baslan etiketlerdir ve ksa süre içinde kullanrlar.

Termal bask için termal etiket kullanlmas zorunludur.