Arama
Flitreler
Kapat

Barkod Yazıcı Seçimi

Barkod yazıcı seçerken, ilk olarak etiketleme amacınızı belirlemeniz gerekmektedir. Bu baskı metodunu seçmeniz konusunda önemli bir noktadır. Eğer dayanıklı (uzun süre kalıcı) etiket üretmek istiyorsanız Termal Transfer baskısı yapabilen bir barkod yazıcı olmalıdır.
Ürün kodu: BARKOD_YAZICI_
Ücretsiz Kargo
Fiyat için arayın

 Eer etiket ksa süreli kullanm için ise bu durumda termal bask yapabilen bir barkod yazc da yeterli olabilecektir. Yazc karar verirken aaadaki sorular cevaplandrlmaldr.

  • Etiket dayankl m, yoksa ksa süreli kullanm için mi baslacak?
  • Günde / Ayda veya bir anlk en fazla kaç etiket baslacak?
  • Ofis ortamnda m, yoksa endüstriyel bir ortamda m kullanlacak?
  • Etiket genilii en fazla kaç cm. veya mm. olacak
  • Ne tür bir etikete bask yapmak isteniyor. ( Kendinden yapkanl, karton, ykama talimat vb. )

Barkod yazclar genel olarak masa üstü, endüstriyel olarak ikiye ayrlr. Endüstriyel yazclarn neredeyse tümü Termal/Termal Transfer basky desteklemektedirler. Ancak masaüstü yazc alrken hangi türden bask yapabildiini sormanzda fayda vardr. Eer genilii 10 cm' den büyük etiket kullancaksanz, yazcnn maksimum kaç cm. geniliine bask yaptn sorunuz. Ve son olarak bask hz bir anda ihtiyacnz karlabilecek nitelikte olmaldr. Aksi takdirde yava bir barkod yazc operasyonunuzun hzn kesebilir.

Her barkod yazc istenilen türde etikete bask yapmayabilir.Örnein karton etiket bask da, karton kalnl baz barkod yazclar tarafndan kabul edilemeyebilmektedir.Veya ykama talimat etiketi basacaksanz, her barkod yazc tekstil' e uygun etiket basks yapamayabilir. Bunlarn dnda, barkod yazcya yardmc aksesuar olarak kesici ve soyucu gibi üniteler de taklabilmektedir. Kesici ünitesi sayesinde, her bir etiket basksndan sonra veya bask bitiminde etiketlerin birbirinden ayrlmasn salamak amac ile otomatik kesilmesi salanabilir. Soyucu ünitesi ise yapkanl etiketin otomatik olarak kattan ayrlmasn salayarak, kullancnn etiket soymasna gerek kalmadan otomatik olarak etiketi çkartr.

 

 

 

 Eer etiket ksa süreli kullanm için ise bu durumda termal bask yapabilen bir barkod yazc da yeterli olabilecektir. Yazc karar verirken aaadaki sorular cevaplandrlmaldr.

  • Etiket dayankl m, yoksa ksa süreli kullanm için mi baslacak?
  • Günde / Ayda veya bir anlk en fazla kaç etiket baslacak?
  • Ofis ortamnda m, yoksa endüstriyel bir ortamda m kullanlacak?
  • Etiket genilii en fazla kaç cm. veya mm. olacak
  • Ne tür bir etikete bask yapmak isteniyor. ( Kendinden yapkanl, karton, ykama talimat vb. )

Barkod yazclar genel olarak masa üstü, endüstriyel olarak ikiye ayrlr. Endüstriyel yazclarn neredeyse tümü Termal/Termal Transfer basky desteklemektedirler. Ancak masaüstü yazc alrken hangi türden bask yapabildiini sormanzda fayda vardr. Eer genilii 10 cm' den büyük etiket kullancaksanz, yazcnn maksimum kaç cm. geniliine bask yaptn sorunuz. Ve son olarak bask hz bir anda ihtiyacnz karlabilecek nitelikte olmaldr. Aksi takdirde yava bir barkod yazc operasyonunuzun hzn kesebilir.

Her barkod yazc istenilen türde etikete bask yapmayabilir.Örnein karton etiket bask da, karton kalnl baz barkod yazclar tarafndan kabul edilemeyebilmektedir.Veya ykama talimat etiketi basacaksanz, her barkod yazc tekstil' e uygun etiket basks yapamayabilir. Bunlarn dnda, barkod yazcya yardmc aksesuar olarak kesici ve soyucu gibi üniteler de taklabilmektedir. Kesici ünitesi sayesinde, her bir etiket basksndan sonra veya bask bitiminde etiketlerin birbirinden ayrlmasn salamak amac ile otomatik kesilmesi salanabilir. Soyucu ünitesi ise yapkanl etiketin otomatik olarak kattan ayrlmasn salayarak, kullancnn etiket soymasna gerek kalmadan otomatik olarak etiketi çkartr.