Arama
Flitreler
Kapat

Demirbaş Programı

- Demirbaşların gruplandırılması, aynı malzemenin birim bazında izlenmesi - Tamir ya da bakım anlaşmanız olan firmaları istediğiniz kategorilere göre tanımlayabilme - Her personelin çalıştığı veya zimmetindeki demirbaşların detaylı takibi - Demirbaşların alındığı firmalarla yapılan anlaşmaları saklayabilme
Ürün kodu: DEMİRBAŞ_PROGRAMI_
Ücretsiz Kargo
Fiyat için arayın

Her i yeri için gerçekten çok önemli bir konu olan demirbalarn takibi zahmetli, zaman alan bir itir. yerlerinin yatrmlarnn önemli bir parças olan demirbalarn takibi bu maliyetlerin takibini de içermektedir.Tek bir sandalye, tek bir masann kayb bir i yeri için önemi olmayabilir, ama zaman içerisinde biriken demirba kayplar büyük maliyetlere ulaabilecei gibi aranlan bir demirban bulunmas zaman kaybna sebep olabilir.
Bilhassa çok eleman çaltran ve binlerce demirba olan iyerlerinde demirbalarn saym, saym sonuçlarnn incelenmesi, eksik, fazla malzemelerin nerede olduunun aratrlmas çok zahmetli olup bir çok elemann günlerce ura verdii skntl bir ura olmaktadr. Demirba takip sistemi, bu uzun zahmetlerden kurtarmak amacyla tasarlanm barkodlu bir takip sistemidir. Demirbalarn her birinin üzerine demirba stok kodunu ve o ürüne ait seri numarasn içeren barkod etiketi baslarak demirbalar sisteme tanmlanr.

POSnet Demirba Otomasyon Programnn Özellikleri

 • Demirbalarn gruplandrlmas, ayn malzemenin birim (paket,adet,kilo,gram vb.) baznda izlenmesi.
 • Kullanlan ve saklanan depodaki her malzeme için demirba kimlik bilgileri, özel saklama koullar, raf ömrü bilgileri,demirba listesi,kymet kartlar raporu,saym cetveli raporu,saym cetveli ve raporu.
 • Snrsz sorgulama ve rapor alm.(belirtilen süreye göre,malzeme adna,marka ve modeline, ürün grubuna kat bilgisine, grup bilgisine, zimmetleen kii/kiilere, odalara, mevcutlara göre ve belirtilen kriterlere göre snrsz sorgulama ve rapor alm)
 • Depolar yada ubeler aras demirba transferi
 • Tamir ya da bakm anlamanz olan firmalar istediiniz kategorilere göre tanmlayabilme
 • Demirbalarn alnd firmalarla yaplan anlamalar saklayabilme.
 • Her personelin çalt veya zimmetindeki demirbalarn detayl takibi
 • Demirbalara parça,grup,lokasyon,evrak gibi kriterlerle tek bir barkod numaras üretilmesi.
 • Her ürünün fiyat bilgisinin gerek YTL. gerekse herhangi bir döviz cinsi olarak girilebilmesi, günlük döviz kurlarndan gerekli çevrimlerin program tarafndan yaplma imkan.

 Demirba Sistemi ve Faydalar

 • Lisanslama, seri numaras, birden fazla faturalama, servis ve bakm hatalarn engeller.
 • Malzemeyi getiren ve bakmn yapan servis firmalarn deerlendirme ve karlatrma imkan salar.
 • Mevcut demirbalara yaplan yatrm bilerek yatrmn geri dönüü maksimize eder.
 • Güvenilirlii artrr.
 • Firma içerisinde gereksiz demirbalarn sahip olunmas ve satn alnmasn engeller, uzun vadede de demirba ve IT ekipmanlarnn maliyetlerini azaltr.
 • Demirbalarnz maksimum verimlilikle kullanmay salayarak nerede kimde olduu bilgisi dahilinde hareket edebilirsiniz.
 • Demirbalarn doru ve kapsaml bilgi birikimi ve bu verilerin merkezi bir lokasyonda tutulmas yatrmlar için mantkl karar almay,bilgi paylamn salar ve böylelikle yeni elemanlar kullanmda zorluk çekmez.
 • Demirbalarn hayat çizgisinin takip edilmesi ile maliyetine ulamak mümkün olur.
 • Demirbalarn garanti,tamir,servis ve bakm yönetimi ile kayp riskini azaltr ve demirba kullanm sürekliliini salar.

Ksacas POSnet ile stoklarnzdan sonra demirbalarnzda kontrol altnda...

 

 

Her i yeri için gerçekten çok önemli bir konu olan demirbalarn takibi zahmetli, zaman alan bir itir. yerlerinin yatrmlarnn önemli bir parças olan demirbalarn takibi bu maliyetlerin takibini de içermektedir.Tek bir sandalye, tek bir masann kayb bir i yeri için önemi olmayabilir, ama zaman içerisinde biriken demirba kayplar büyük maliyetlere ulaabilecei gibi aranlan bir demirban bulunmas zaman kaybna sebep olabilir.
Bilhassa çok eleman çaltran ve binlerce demirba olan iyerlerinde demirbalarn saym, saym sonuçlarnn incelenmesi, eksik, fazla malzemelerin nerede olduunun aratrlmas çok zahmetli olup bir çok elemann günlerce ura verdii skntl bir ura olmaktadr. Demirba takip sistemi, bu uzun zahmetlerden kurtarmak amacyla tasarlanm barkodlu bir takip sistemidir. Demirbalarn her birinin üzerine demirba stok kodunu ve o ürüne ait seri numarasn içeren barkod etiketi baslarak demirbalar sisteme tanmlanr.

POSnet Demirba Otomasyon Programnn Özellikleri

 • Demirbalarn gruplandrlmas, ayn malzemenin birim (paket,adet,kilo,gram vb.) baznda izlenmesi.
 • Kullanlan ve saklanan depodaki her malzeme için demirba kimlik bilgileri, özel saklama koullar, raf ömrü bilgileri,demirba listesi,kymet kartlar raporu,saym cetveli raporu,saym cetveli ve raporu.
 • Snrsz sorgulama ve rapor alm.(belirtilen süreye göre,malzeme adna,marka ve modeline, ürün grubuna kat bilgisine, grup bilgisine, zimmetleen kii/kiilere, odalara, mevcutlara göre ve belirtilen kriterlere göre snrsz sorgulama ve rapor alm)
 • Depolar yada ubeler aras demirba transferi
 • Tamir ya da bakm anlamanz olan firmalar istediiniz kategorilere göre tanmlayabilme
 • Demirbalarn alnd firmalarla yaplan anlamalar saklayabilme.
 • Her personelin çalt veya zimmetindeki demirbalarn detayl takibi
 • Demirbalara parça,grup,lokasyon,evrak gibi kriterlerle tek bir barkod numaras üretilmesi.
 • Her ürünün fiyat bilgisinin gerek YTL. gerekse herhangi bir döviz cinsi olarak girilebilmesi, günlük döviz kurlarndan gerekli çevrimlerin program tarafndan yaplma imkan.

 Demirba Sistemi ve Faydalar

 • Lisanslama, seri numaras, birden fazla faturalama, servis ve bakm hatalarn engeller.
 • Malzemeyi getiren ve bakmn yapan servis firmalarn deerlendirme ve karlatrma imkan salar.
 • Mevcut demirbalara yaplan yatrm bilerek yatrmn geri dönüü maksimize eder.
 • Güvenilirlii artrr.
 • Firma içerisinde gereksiz demirbalarn sahip olunmas ve satn alnmasn engeller, uzun vadede de demirba ve IT ekipmanlarnn maliyetlerini azaltr.
 • Demirbalarnz maksimum verimlilikle kullanmay salayarak nerede kimde olduu bilgisi dahilinde hareket edebilirsiniz.
 • Demirbalarn doru ve kapsaml bilgi birikimi ve bu verilerin merkezi bir lokasyonda tutulmas yatrmlar için mantkl karar almay,bilgi paylamn salar ve böylelikle yeni elemanlar kullanmda zorluk çekmez.
 • Demirbalarn hayat çizgisinin takip edilmesi ile maliyetine ulamak mümkün olur.
 • Demirbalarn garanti,tamir,servis ve bakm yönetimi ile kayp riskini azaltr ve demirba kullanm sürekliliini salar.

Ksacas POSnet ile stoklarnzdan sonra demirbalarnzda kontrol altnda...